Thư Mời tham dự buổi Hội luận "Những biến chuyển hiện tại ở VN..."