Thơ: Đồng Hành Cùng Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Thơ

Hí họa và thơ:  Ba Bụi

Một lần nữa Cha Lý đấu tranh
Vì sự sống còn của dân tộc
Cha nhân danh là người Việt Nam
Vì sự tồn vong của Tổ Quốc!

Nếu Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Và con chiên Thiên Chúa nước ta
Đồng hành cùng Cha Nguyễn Văn Lý
Ta sẽ thấy việc gì xảy ra?

Nếu Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhứt
Kêu gọi Phật Tử cùng đứng lên
Nếu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo
Nếu tín hữu Thánh Thất Cao Đài
Nếu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Nếu người Việt tỵ nạn hải ngoại
Cùng thanh niên sinh viên học sinh
Không vô cảm, vượt qua sợ hãi
Vì nước, thề không tiếc máu xương!

Dẹp tình riêng, cứu lấy quê hương!

Ảnh Thu Nhỏ

 

Hãy xuống đường cứu biển ngày 5 tháng 3

Babui

 

Miền Trung thảm họa đến bao giờ?
Rước giặc hại Dân ấy cộng nô !
Nửa tỉ Đô-la thủ niểng nín,
Tượng vàng nửa tạ tổng nô lờ !
Ống ngầm độc thải tha hồ xả
Đỏ Biển mênh mông "Mé nước" xô !?
Còn đó Mosa Biển mãi chết !!!
Vùng lên "cuốn nó" đem chôn mồ..
.